Opublikowano

Kod 42-100 Kłobuck lista podmiotów medycznych

Zakład Opieki Zdrwotnej w Kłobucku- Szpital Powaitowy w Kłobucku

11-go Listopada 5c/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. 3 Maja 7/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 1/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”

ul. 11 Listopada 5A/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucki

ul. 11 Listopada 5c/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepubliczny zakład Opieki Specjalistycznej „Zdrowie”

ul. 11 Listopada 5A/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5c/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

NZOZ „NOVO-MED” Centrum Profilaktyki i Lecznictwa

ul. Stanisława Staszica 28/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – gmina miejsko-wiejsk

ul. Szkolna 82/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. Szkolna 82/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. 3 Maja 38/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Szkolna 82/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

11 Listopada 5 C/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. Adama Mickiewicza 37/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

NZOZ „Novo-Med” s.j.

Staszica 28/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – obszar wiejski

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucki

ul. 11 Listopada 5c/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku- Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. 11 Listopada 5c/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „PULS-Med”

ul. 11 Listopada 5A/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucki

ul. Stanisława Staszica 28/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

ul. Stanisława Staszica 21/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

NZOZ „novo-Med” Centrum Profilaktyki i Lecznictwa J.garus-Kmieć Spółka Jawna

ul. Stanisława Staszica 18/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

NOVO-MED s.c. Centrum Profilaktyki i Lecznictwa

ul. Stanisława Staszica 28/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku – Oddział Pomocy Doraźnej

ul. 11 Listopada 5c/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”

ul. 11 Listopada 5a/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5c/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepublioczny Zakład Opieki Zdrowotnej „NOVO-MED” Centrum Profilaktyki i Lecznictwa

ul. Stanisława Staszica 28/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5c/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „PULS-Med”

ul. 11 Listopada 5A/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Stanisława Staszica 28/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. 11 Listopada 5A/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepubliczna Przychodnia Lekarska dr n. med. Stanisław Malina

ul. 11 Listopada 5A/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5c/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

NZOZ NOVO-MED

ul. Stanisława Staszica 28/

42-100 Kłobuck Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepubliczny Zakład Opieki Specjalistycznej Zdrowie w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5A/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zakład Opieki Zdrwotnej w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5 c/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepubliczna Przychodnia Lekarska w Kłobucku dr n.med. Stanisław Malina

ul. 11 Listopada 5E/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zakład Opieki Zdrwotnej w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5c/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zakład Opieki Zdrwotnej w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5c/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepubliczna Przychodnia Lekarska w Kłobucku dr n.med. Stanisław Malina

ul. 11 Listopada 5a/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

NOVO-MED s.c. Centrum Profilaktyki i Lecznictwa

ul. Stanisława Staszica 28/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucki

ul. 11 Listopada 5c/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5A/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5c/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepubliczna Przychodnia Lekarska w Kłobucku dr n.med. Stanisław Malina

ul. 11 Listopada 5c/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepubliczna Przychodnia Lekarska w Kłobucku dr n.med. Stanisław Malina

ul. 11 Listopada 5a/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

CENTRUM PROFILAKTYKI I LECZNICTWA „NOVO-MED”

ul. Stanisława Staszica 28./

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Kłobucku

ul. gen. Rómmla 4/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. ks. Ignacego Skorupki 10/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. Gajowa 4/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. Gajowa 4/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 25/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „PULS-Med”

ul. 11 Listopada 5A/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5C/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. Stanisława Staszica 14/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”

ul. 11 Listopada 5a/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. ks. Ignacego Skorupki 29/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. Gajowa 8/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

NZOZ „Novo-Med” s.c. Centrum Profilaktyki i Lecznictwa

ul. Stanisława Staszica 28/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5A/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Szpital Powiatowy w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5 E/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepubliczny Zakład Opieki Specjalistycznej „Zdrowie”

ul. 11 Listopada 5a/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

NOVO-MED s.c. Centrum Profilaktyki i Lecznictwa

ul. Stanisława Staszica 28/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. Jasna 11A/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Oddział Pomocy Doraźnej – ZOZ Kłobuck

ul. Stanisława Staszica 28/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. Wiśniowa 24/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucki

ul. 11 Listopada 5c/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepubliczna Przychodnia Lekarska w Kłobucku dr n.med. Stanisław Malina

ul. 11 Listopada 5a/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepubliczna Przychodnia Lekarska w Kłobucku dr n.med. Stanisław Malina

ul. 11 Listopada 5c/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. 11 Listopada 5A/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ZOZ Kłobuck Stacja Pogotowia Ratunkowego

ul. 11 Listopada 5E/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Korczaka 25/

42-100 Kłobuck Kłobuck

Kłobuck – miasto

Korczaka 25/

42-100 Kłobuck Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zakład Opieki Zdrowotnej – Oddział Pomocy Doraźnej

ul. Stanisława Staszica 18/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. Zakrzewska 41/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepubliczna Przychodnia Lekarska w Kłobucku dr n.med. Stanisław Malina

ul. 11 Listopada 5c/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucki

ul. 11 Listopada 5C/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucki

ul. 11 Listopada 5c/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku – Szpital Rejonowy w Krzepicach

ul. Szkolna 1/

42-100 Krzepice

Krzepice – miasto

Szpital im. św. Barbary

ul. Częstochowska 20 A/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Szpital im. św. Barbary

ul. Częstochowska 20 A/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

CENTRUM PROFILAKTYKI I LECZNICTWA „NOVO-MED”

ul. Stanisława Staszica 28./

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5A/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucki- Szpital Rejonowy

ul. 11 Listopada 5c/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepubliczna Przychodnia Lekarska w Kłobucku dr n.med. Stanisław Malina

ul. 11 Listopada 5A/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucki

ul. 11 Listopada 5c/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”

ul. 11 Listopada 5A/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego

ul. Częstochowska 1/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucki

ul. 11 Listopada 5c/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5c/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zakład Opieki Zdrwotnej w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5E/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepubliczna Przychodnia Lekarska w Kłobucku dr n.med. Stanisław Malina

ul. 11 Listopada 5A/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Szpital Powiatowy w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5A/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. Jana Kochanowskiego 16/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5 C/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5c/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Szpital Powiatowy w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5E/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. Okólna 5/1

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. Adama Mickiewicza 33/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Szpital Powiatowy w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5E/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepubliczna Przychodnia Lekarska

ul. 11 Listopada 5/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

STOMATOLOGIA-WOJTALA.PL

ul. Szkolna 16/

42-100 Kłobuck Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5A/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Szpital Wojskowy

Zygmunta Starego 22/

42-100 Gliwice

Gliwice – gmina miejska

Szkolna 16/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Szkolna 16/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Czarnieckiego 25/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Rynek im.Jana Pawła 19/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Staszica 4/

42-100 Kłobuck

Bitwy pod Mokrą 5/

42-100 Kłobuck

rynek Rynek im. Jana Pawła II 19/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepubliczna Przychodnia Lekarska w Kłobucku dr n.med. Stanisław Malina

11-go Listopada 5c/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. Krótka 10/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Mickiewicza 48/

42-100 Kłobuck

ul. Przemysłowa 10/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. Szkolna 24/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”

ul. 11 Listopada 5a/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucki

ul. 11 Listopada 5c/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”- Włodzimierz Goc

ul. 11 Listopada 5A/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ZOZ ‚Protetyk” sp. z o.o.

ul. Stanisława Staszica 10/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. Stanisława Staszica 39/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. Stanisława Staszica 17/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. Tadeusza Kościuszki 78/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5c/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Pracownia Tomografi Komputerowej

ul. 11 Listopada 5E/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Orzeszkowej 31/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepubliczna Przychodnia Lekarska

ul. 11 Listopada 5a/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Słoneczna 1/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucki

ul. 11 Listopada 5c/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. 11 Listopada 9/

42-100 Kłobuck

NZOZ „Novo-Med” s.c. Centrum Profilaktyki i Lecznictwa

ul. Stanisława Staszica 28/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. Stanisława Staszica 4/

42-100 Kłobuck

ul. Stanisława Staszica 39/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. Stanisława Staszica 39/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. ks. Piotra Ściegiennego 26/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. Adama Mickiewicza 77/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „PULS-Med”

ul. 11 Listopada 5A/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. Stanisława Staszica 28/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. Stanisława Staszica 12/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5 A/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Szpital Powiatowy w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5 E/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Tuwima 15/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Tuwima 15/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepublioczny Zakład Opieki Zdrowotnej „NOVO-MED”

ul. Stanisława Staszica 28/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepublioczny Zakład Opieki Zdrowotnej „NOVO-MED” Centrum Profilaktyki i Lecznictwa

ul. Stanisława Staszica 28/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. Szkolna 16/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

CENTRUM PROFILAKTYKI I LECZNICTWA „NOVO-MED”

ul. Stanisława Staszica 28./

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”

ul. 11 Listopada 5A/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Szpital Powiatowy w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5E/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOVO MED CENTRUM PROFILAKTYKI I LECZNICTWA J GARUS KMIEĆ SPÓŁKA JAWNA

ul. Stanisława Staszica 28/

42-100 Kłobuck Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5c/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

ul. Kasztanowa 98a/

42-100 Kłobuck Kłobuck

Kłobuck – miasto

Niepubliczny Zakład Opieki Specjalistycznej „Zdrowie”

ul. 11 Listopada 5A/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Szpital Powiatowy w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5 E/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

CENTRUM PROFILAKTYKI I LECZNICTWA „NOVO-MED”

ul. Stanisława Staszica 28/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

NZOZ Poradnia Stomatologiczna PRODENT

Rynek im. Jana Pawła II 18/

42-100 Kłobuck Kłobuck

Kłobuck – miasto

CENTRUM PROFILAKTYKI I LECZNICTWA „NOVO-MED”

ul. Stanisława Staszica 28./

42-100 Kłobuck Kłobuck

Kłobuck – miasto

Zespół Opieki Zdrowotnej – Szpital Rejonowy w Kłobucku

ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 9/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

NZOZ „Zdrowie”

ul. 11 Listopada 5A/

42-100 Kłobuck Kłobuck

Kłobuck – miasto

Szpital Powiatowy w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5 E/

42-100 Kłobuck

Kłobuck – miasto

Opublikowano

Kod 42-110 Rębielice Królewskie lista podmiotów medycznych

ul. Witosa 8/

42-110 Wąsosz

Popów – gmina wiejska

NZOZ NOVO-MED

ul. PCK 4/

42-110 Popów Popów

Popów – gmina wiejska

ul. Turystyczna 27/

42-110 Zawady

Popów – gmina wiejska

ul. Wieluńska 27/

42-110 Popów

Popów – gmina wiejska

Wiejski Ośrodek Zdrowia

ul. Witosa 8/

42-110 Wąsosz Górny

Popów – gmina wiejska

Wieluńska 8/

42-110 Popów

Popów – gmina wiejska

ul. Kwiatowa 5/

42-110 Zawady

Popów – gmina wiejska

ul. Wieluńska 73/

42-110 Popów

Popów – gmina wiejska

ul. PCK 4/

42-110 Popów

Popów – gmina wiejska

Kwiatowa 5/

42-110 Zawady

Popów – gmina wiejska

Kwiatowa 5/

42-110 Zawady

Popów – gmina wiejska

ul. Kwiatowa 5/

42-110 Zawady

Popów – gmina wiejska

ul. Kwiatowa 5/

42-110 Zawady

Popów – gmina wiejska

ul. Główna 24/

42-110 Popów Rębielice Królewskie

Popów – gmina wiejska