Opublikowano

Kod 36-230 Domaradz lista podmiotów medycznych

230A/

36-230 Domaradz

Domaradz – gmina wiejska

353/

36-230 Domaradz

Domaradz – gmina wiejska

353/

36-230 Domaradz

Domaradz – gmina wiejska

NZOZ „BALTAZAR”

Domaradz 364/

36-230 Domaradz

Domaradz – gmina wiejska

326/

36-230 Domaradz

Domaradz – gmina wiejska

327/

36-230 Domaradz

Domaradz – gmina wiejska

NZOZ „BALTAZAR” – Gabinet stomatologiczny

Domaradz 364/

36-230 Domaradz

Domaradz – gmina wiejska

NZOZ „BALTAZAR”

364/

36-230 Domaradz

Domaradz – gmina wiejska

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia NOVA

359/

36-230 Domaradz

Domaradz – gmina wiejska

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia NOVA

359/

36-230 Domaradz

Domaradz – gmina wiejska

Opublikowano

Kod 36-213 Haczów lista podmiotów medycznych

639/

36-213 Haczów n. Wisłokiem

Haczów – gmina wiejska

162a/

36-213 Haczów

Haczów – gmina wiejska

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Haczowie

902/

36-213 Haczów

Haczów – gmina wiejska

Dzienne Centrum Aktywności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Haczów

902/

36-213 Haczów Haczów

Haczów – gmina wiejska

61/

36-213 Malinówka

Haczów – gmina wiejska

Centrum Medyczne „MEDMAR” Poradnia Podstawowej Opeki Zdrowotnej

61/

36-213 Haczów Malinówka

Haczów – gmina wiejska

Haczów 810/

36-213 Haczów

Haczów – gmina wiejska

810/

36-213 Haczów

Haczów – gmina wiejska

MEDMAR Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

84A/

36-213 Haczów Haczów

Haczów – gmina wiejska

Centrum Medyczne „MEDMAR” Poradnia Podstawowej Opeki Zdrowotnej

61/

36-213 Haczów Malinów

Haczów – gmina wiejska

MEDMAR Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

84A/

36-213 Haczów

Haczów – gmina wiejska

MEDMAR Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

84A/

36-213 Haczów

Haczów – gmina wiejska

61/

36-213 Haczów Malinówka

Haczów – gmina wiejska

84A/

36-213 Haczów Haczów

Haczów – gmina wiejska

MEDMAR Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

84A/

36-213 Haczów

Haczów – gmina wiejska

MEDMAR Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

84A/

36-213 Haczów Haczów

Haczów – gmina wiejska

MEDMAR Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

84A/

36-213 Haczów Haczów

Haczów – gmina wiejska

596/

36-213 Haczów

Haczów – gmina wiejska

105/

36-213 Haczów

Haczów – gmina wiejska

96/

36-213 Haczów

Haczów – gmina wiejska

105/

36-213 Haczów Haczów

Haczów – gmina wiejska

105/

36-213 Haczów Haczów

Haczów – gmina wiejska