Opublikowano

Kod 28-411 Michałów lista podmiotów medycznych

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

286./

28-411 Michałów

Michałów – gmina wiejska

Michałow 286/

28-411 Michałow k. Pińczowa

Michałów – gmina wiejska

ul. 3 Maja 14/

28-411 Pińczów

Pińczów – miasto

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

286/

28-411 Michałów

Michałów – gmina wiejska

82/

28-411 Michałów

Michałów – gmina wiejska

Opublikowano

Kod 28-400 PIŃCZÓW lista podmiotów medycznych

Grunwaldzka 14 B/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

Bat.Chłopskich 138/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

ul. Batalionów Chłopskich 33/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

Średnia 23/6

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

Średia 23/6

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O.

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów Pińczów

Pińczów – miasto

Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

Grodziskowa 55/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

Bednarska 7a/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

ul. 3 Maja 14/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

ZOZ PIŃCZÓW

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów Pińczów

Pińczów – miasto

SZOZ W PIŃCZOWIE

ul. Klasztorna 6/

28-400 Pińczów Pińczów

Pińczów – miasto

3-ego Maja 14/

28-400 Pińczów

ZOZ PIŃCZÓW

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O.

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

ZOZ W PIŃCZOWIE

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów Pińczów

Pińczów – miasto

SZOZ W PIŃCZOWIE

ul. Klasztorna 6/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

ul. Klasztorna 6/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

ZOZ W PIŃCZOWIE

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów Pińczów

Pińczów – miasto

ZOZ PIŃCZÓW

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów Pińczów

Pińczów – miasto

NOWOCZESNE CENTRUM MEDYCZNE OKOKLINIK SP. Z O.O.

ul. Batalionów Chłopskich 7/

28-400 Pińczów Pińczów

Pińczów – miasto

Batalionów Chłopskich 33/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

NZOZ OŚRODEK DIAGNOSTYKI LECZENIA I REHABILITACJI CHORÓB SERCA „NOW-CARD” W PIŃCZOWIE

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. CENTRUM KARDIOLOGI INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII W PIŃCZOWIE

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów Pińczów

Pińczów – miasto

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO

Łąkowa 2a/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

3-ego Maja 14/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

SZOZ W PIŃCZOWIE

ul. Klasztorna 6/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CENTRUM KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów Pińczów

Pińczów – miasto

CENTRUMKARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII W PIŃCZOWIE

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów Pińczów

Pińczów – miasto

3-go Maja 14/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

3 Maja 14/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

ZOZ PIŃCZÓW

Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – gmina miejsko-wiejsk

Batalionów Chłopskich 33/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

ZOZ PIŃCZÓW

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

ZOZ PIŃCZÓW

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

ul. Batalionów Chłopskich 33/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

Plac Wolności 1/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

3-ego Maja 14/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

ZOZ PIŃCZÓW

ul. Armii Krajowej 22./

28-400 PIŃCZÓW

Pińczów – miasto

ZOZ PIŃCZÓW PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

ul. Armii Krajowej 22/.

28-400 PIŃCZÓW

Pińczów – miasto

ul. Batalionów Chłopskich 33/

28-400 Pińczów Pińczów

Pińczów – miasto

ZOZ PIŃCZÓW

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O.

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów Pińczów

Pińczów – miasto

ul. 3 Maja 14/

28-400 Pińczów Pińczów

Pińczów – miasto

ZOZ PIŃCZÓW

Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Pińczowie

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. Zespół Poradni Specjalistycznych w Pińczowie

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Pińczowie

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

ul. Batalionów Chłopskich 127B/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

PROMEDIC CENTRUM PSYCHOTERAPII AGNIESZKI NEHREBECKIEJ

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

Skowronno Górne 18a/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

Skowronno Górne 18a/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

ul. 3 Maja 14/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

ZOZ PIŃCZÓW

ul. Armii Krajowej 22./

28-400 PIŃCZÓW

Pińczów – miasto

ZAKŁAD OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I LECZENIA UZALAŻNIEŃ

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów Pińczów

Pińczów – miasto

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

Plac Wolniści 1/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

Bat.Chłopskich 138/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

Klasztorna 6/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

Pałęki 6/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

3-ego Maja 20/

28-400 Pińczów

Kielce – gmina miejska

Plac Wolności 6/2

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

3-ego Maja 7/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

1-ego Maja 10/

28-400 Pińczów

Witosa 72/

28-400 Pińczów

Ośrodek Zdrowia-Gacki /

28-400 Pińczów

3-ego Maja 14/

28-400 Pińczów

ZOZ PIŃCZÓW PORADNIA DIABETOLOGICZNA

ul. Armii Krajowej 12/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

Klasztorna 6/

28-400 Pińczów

Batalionów Chłopskich 127B/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

Szarych Szeregów 22/

28-400 Pińczów

Batalionów Chłopskich 127B/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

ZOZ PIŃCZÓW PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 PIŃCZÓW

Pińczów – miasto

ZOZ PIŃCZÓW

Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

INTERCARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

Klasztorna 6/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CENTRUM OKULISTYCZNE MICHAŁ KAMIŃSKI NOWOCZESNE CENTRUM MEDYCZNE OKOKLINIK SP. Z O.O.

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

ZOZ Pińczów, Szpital Powiatowy w Pińczowie

Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

ZOZ PIŃCZÓW, SZPITAL POWIATOWY W PIŃCZOWIE

Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

3 Maja 13/22

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

3 Maja 13/22

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

11-go Listopada 8/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

Przychodnia Specjalistyczna

Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

ZOZ PIŃCZÓW

Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

INTERCARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

PORADNIA KARDIOLOGICZNA INTERCARD

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERGARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERGARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

NOWOCZESNE CENTRUM MEDYCZNE „LASER”

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERGARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERGARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERGARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAQZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERGARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERGARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERGARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERGARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

CARINT SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD PIŃCZÓW

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

ZOZ PIŃCZÓW SZPITAL POWIATOWY

Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

ul. Generała Władysława Sikorskiego 16/20

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

ul. Generała Władysława Sikorskiego 16/20

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

ZOZ PIŃCZÓW

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

ul. Batalionów Chłopskich 33/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

ZOZ PIŃCZÓW

ul. Armii Krajowej 22./

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

ZOZ PIŃCZÓW

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Klasztorna 6/

28-400 PIŃCZÓW Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. CENTRUM KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII W PIŃCZOWIE

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów Pińczów

Pińczów – miasto

INTERCARD SP. Z O.O. ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH W PIŃCZOWIE

ul. Bednarska 3/

28-400 Pińczów Pińczów

Pińczów – miasto

„NOW-CARD”

ul. Armii Krajowej 22/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

Legionistów 19/6

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

ul. Legionistów 19/6

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Klasztorna 6/

28-400 PIŃCZÓW Pińczów

Pińczów – miasto

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Siedem Źródeł 8/

28-400 PIŃCZÓW Pińczów

Pińczów – miasto

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Klasztorna 6/

28-400 Pińczów

Pińczów – miasto

ZOZ PIŃCZÓW

ul. Armii Krajowej 22./

28-400 PIŃCZÓW

Pińczów – miasto

Opublikowano

Kod 28-366 Małogoszcz lista podmiotów medycznych

Plac Kościuszki 1/

28-366 Małogoszcz

Małogoszcz – miasto

Jaszowskiego 3/

28-366 Małogoszcz

Małogoszcz – miasto

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ginekologia i Położnictwo” w Małogoszczu

Osiedle 18B/

28-366 Małogoszcz

Małogoszcz – miasto

Wygnanów 3/

28-366 Małogoszcz

Małogoszcz – gmina miejsko-wiejsk

Wygnanów 3/

28-366 Małogoszcz

Małogoszcz – gmina miejsko-wiejsk

Zakrucze 34/

28-366 Małogoszcz

Małogoszcz – miasto

Zakrucze 34/

28-366 Małogoszcz

Małogoszcz – miasto

Bocheniec 31/

28-366 Bocheniec

Małogoszcz – miasto

Złotniki 60/

28-366 Złotniki

Małogoszcz – miasto

MIEJSKO-GMINNY ZOZ W MAŁOGOSZCZY

ul. Jaszowskiego 3/

28-366 Małogoszcz

Małogoszcz – miasto

Miejsko Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia

ul. Jaszowskiego 3/

28-366 Małogoszcz

Małogoszcz – miasto

MIEJSKO-GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA

Jaszowskiego 3/

28-366 Małogoszcz

Jaszowskiego 3/

28-366 Małogoszcz

Małogoszcz – miasto

ul. Plac Kościuszki 4/

28-366 Małogoszcz

Małogoszcz – miasto

ul. Plac Kościuszki 27/

28-366 Małogoszcz

Małogoszcz – miasto

Jaszowskiego 3/

28-366 Małogoszcz

Małogoszcz – miasto

MIEJSKO-GMINNY ZOZ

ul. Jaszowskiego 3/

28-366 Małogoszcz

Małogoszcz – miasto

ul. Jaszowskiego 3/

28-366 Małogoszcz

Małogoszcz – miasto

Miejsko Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia

ul. Jaszowskiego 3./

28-366 Małogoszcz

Małogoszcz – miasto

Opublikowano

Kod 28-362 Nagłowice lista podmiotów medycznych

GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W NAGŁOWICACH

ul. Parkowa 2/

28-362 Nagłowice

Nagłowice – gmina wiejska

GMINNY ZOZ W NAGŁOWICACH

ul. Parkowa 2/

28-362 Nagłowice

Nagłowice – gmina wiejska

GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA

ul. Parkowa 2/

28-362 Nagłowice

Nagłowice – gmina wiejska

PRZYCHODNIA PRO-MED

ul. Parkowa 2/

28-362 Nagłowice

Nagłowice – gmina wiejska

ul. Parkowa 2/

28-362 Nagłowice

Nagłowice – gmina wiejska

Opublikowano

Kod 28-350 Słupia lista podmiotów medycznych

Jędrzejowska 2A/

28-350 Słupia Jędrzejowska

Słupia – gmina wiejska

STANISŁAW FILIP GRZYB NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA EURO-MED

Słupia 2A/

28-350 Słupia

Słupia – gmina wiejska

Słupa Jędrzejowska 4/

28-350 Słupia Jędrzejowska

Słupia – gmina wiejska

167/

28-350 Słupia

Słupia – gmina wiejska

Opublikowano

Kod 28-330 Wodzisław lista podmiotów medycznych

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

Ariańska 12/

28-330 Wodzisław k. Jędrzejowa

Wodzisław – gmina wiejska

Mieronice 82A/

28-330 Wodzisław k. Jędrzejowa

Wodzisław – gmina wiejska

Mieronice 82A/

28-330 Wodzisław k. Jędrzejowa

Wodzisław – gmina wiejska

Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Ariańska 12/

28-330 Wodzisław

Wodzisław – gmina wiejska

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W WODZISŁAWIU

ul. Ariańska 12/

28-330 Wodzisław Wodzisław

Wodzisław – gmina wiejska

Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Ariańska 12/

28-330 Wodzisław

Wodzisław – gmina wiejska

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu

ul. Ariańska 12/

28-330 Wodzisław

Wodzisław – gmina wiejska

Ariańska 12/

28-330 Wodzisław k. Jędrzejowa

Wodzisław – gmina wiejska

Mieronice 82/

28-330 Wodzisław k. Jędrzejowa

Wodzisław – gmina wiejska

Mieronice 82/

28-330 Wodzisław k. Jędrzejowa

Wodzisław – gmina wiejska

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W WODZISŁAWIU FILIA W NIEGOSŁAWICACH

Niegosławice 85/

28-330 Niegosławice

Wodzisław – gmina wiejska

Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Ariańska 12/

28-330 Wodzisław

Wodzisław – gmina wiejska

Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Ariańska 12/

28-330 Wodzisław

Wodzisław – gmina wiejska

Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Ariańska 12/

28-330 Wodzisław

Wodzisław – gmina wiejska

ul. Krakowska 23/

28-330 Wodzisław

Wodzisław – gmina wiejska

pl. Wolności 13/

28-330 Wodzisław

Wodzisław – gmina wiejska

Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Ariańska 12/

28-330 Wodzisław

Wodzisław – gmina wiejska