Opublikowano

Kod 17-240 Czeremcha lista podmiotów medycznych

Fabryczna 7/

17-240 Czeremcha

Czeremcha – gmina wiejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

1 Maja 86D/

17-240 Czeremcha Czeremcha

Hajnówka – gmina miejska

1-go Maja 66/

17-240 Czeremcha

Czeremcha – gmina wiejska

Duboisa 31/

17-240 Czeremcha

Czeremcha – gmina wiejska

Opublikowano

Kod 17-210 Narew lista podmiotów medycznych

Kościelna 3/

17-210 Narew

Konopnickiej 39/

17-210 Narew

Żeromskiego 5/

17-210 Narew

Hajnówka – gmina wiejska

Mickiewicza 103/1/11

17-210 Narew

Narew – gmina wiejska

Mickiewicza 103/1/11

17-210 Narew

Narew – gmina wiejska

Kościelna 4/

17-210 Narew

Narew – gmina wiejska

Kościelna 4/2/

17-210 Narew

Narew – gmina wiejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce Ośrodek Zdrowia w Narwi

Kościelna 4/

17-210 Narew

Narew – gmina wiejska

Opublikowano

Kod 17-200 Hajnówka lista podmiotów medycznych

3-go Maja 24/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

3 Maja 41/2

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Ks I. Wierobieja 2/7

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

SP ZOZ w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

3-go Maja 30/21/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Zajęcza 4/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

SP ZOZ w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

doc. Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Lipiny 187/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Piłsudskiego Józefa 4 C/4

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Nowowarszawska 41/4/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Nowowarszawska 41/4/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Kardiologiczna

ul. Doc. Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

SP ZOZ w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna DENTOM

Józefa Piłsudskiego 10/44

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

3 Maja 10/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Południowa 1A/

17-200 Hajnówka Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Szpital im. lek. Włodzimierza Mantiuka

ul. Doc. Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Dział Opieki Ambulatoryjnej

ul. Doc. Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Dentom NZOZ Tomaszuk Aleftyna

ul. Piłsudskiego 10/

17-200 Hajnówka Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

ul. Stefana Batorego 34/lok.44

17-200 Hajnówka Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Docenta Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

ul. Stefana Batorego 6/

17-200 Hajnówka Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Rzeczna 18/

17-200 Bahnowa

Hajnówka – gmina wiejska

S. Batorego 44a/14.15

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

ul. Słodka 6/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

ul. Prosta 1/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10/40

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

ul. Stefana Batorego 44A/8

17-200 Hajnówka Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

ul. Mostowa 8/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

ul. Kryształowa 26/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

ul. Osiedle Millenium 8/1/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opeki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opeki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opeki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Miodowa 8/

17-200 Bielsk Podlaski

Bielsk Podlaski – gmina wiejska

Miodowa 8/

17-200 Bielsk Podlaski

Bielsk Podlaski – gmina wiejska

Nowoberezowo 105/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

NZOZ „Hajmed”

Piłsudskiego 10/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Piłsudskiego 10/2

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

,, Hajmed ” Sp. Z O.O.

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Lipiny 187/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

3 Maja 63/34

17-200 Hajnówka

Lipowa 39/15

17-200 Hajnówka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina wiejska

Lipowa 5/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Lipowa 5/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Piłsudskiego 10/4/

17-200 Hajnówka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

11-go Listopada 17/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Reja Mikołaja 8/15

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Reja Mikołaja 8/15

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

11 Listopada 22/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina wiejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina wiejska

11 Listopada 22/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce Poradnia Medycyny Sportowej

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina wiejska

Oś. Millenium 8/1/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Piłsudskiego 10/

17-200 Hajnówka

3 Maja 59/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

11 Listopada 22/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Nowowarszawska 20/3

17-200 Hajnówka

Ks.I. Wierobieja 2/6

17-200 Hajnówka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

SP ZOZ w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Poradnia Medycyny Sportowej w Hajnówce Szpital Powiatowy

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

3-go Maja 44/4/

17-200 Hajnówka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Białystok – gmina miejska

Sportowa 16/

17-200 Hajnówka

3-Maja 59/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

NZOZ ,, Hajmed „

Józefa Piłsudskiego 10/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

3 Maja 44/11

17-200 Hajnówka

Piłsudskiego 4 D/11

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

PIłsudskiego 10/42

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina wiejska

Lipowa 186/27

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Lipowa 186/27

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Pub;iczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Nowowarszawska 5/16

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Oś. Millenium 1/1/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Lipowa 190/28

17-200 Hajnówka

105/

17-200 Nowoberezowo

Hajnówka – gmina miejska

105/

17-200 Nowoberezowo

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Piłsudskiego 10/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Białystok – gmina miejska

Lipowa 190/15

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Lipowa 190/14

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Pogotowie Ratunkowe

Prosta 4/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Lipowa 43A/11/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina wiejska

Lipowa 43A/11/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina wiejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Marii Skłodowskiej-Curie 10/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina wiejska

Marii Skłodowskiej-Curie 10/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina wiejska

Prosta 4/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

11 Listopada 17/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

NZOZ ,, Hajmed „

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Białystok – gmina miejska

Górna 36/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Górna 36/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina wiejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opiki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Górna 36/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Górna 36/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opiki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Lipowa 184/5

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Lipowa 184/5

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

SP ZOZ w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

SP ZOZ w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Niepubiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Hajmed” Sp. z o.o.

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Łabędzia 11/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Prosta 1/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,, Kinetica ”

ul. ks. Piotra Ściegiennego 5/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Kołodzieja 36/

17-200 Hajnówka

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Białystok – gmina miejska

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Oś. Mellenium 6/4/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

E.Orzeszkowej 5/21/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Orzeszkowej 5/21

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina wiejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina wiejska

Piłsudskiego 10/44

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Bialowieska 27/c

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Kraszewskiego 3/

17-200 Hajnówka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina wiejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Lipowa 190 17 i 18/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Lipowa 190/28

17-200 Hajnówka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

3 Maja 24/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Mała 12/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina wiejska

Białowieska 10/

17-200 Hajnówka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku .

Prosta 4/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Lipowa 190/14

17-200 Hajnówka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Białystok

Białystok – gmina miejska

Piłsudskiego 10/pok.18

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina wiejska

Krótka 4/

17-200 Hajnówka

Piłsudskiego 10/

17-200 Hajnówka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Lipowa 190/14

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Białystok – gmina miejska

Szpitalna 6/13/

17-200 Bielsk Podlaski

Bielsk Podlaski – gmina wiejska

Szpitalna 6/13/

17-200 Bielsk Podlaski

Bielsk Podlaski – gmina wiejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce Oddział Gruźlicy i Chorób płuc

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce Poradnia Alergologiczna

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Zakład Pomocy Doraźnej w Hajnówce

Prosta 4/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

SP ZOZ w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

SP ZOZ w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem

Stefana Batorego 23/14

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

„CENTRUM DIALIZA” Sp. z o. o.

Stefana Batorego 23/14

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Lipowa 75a/4/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Lipowa 75a/4/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Mochnate 41/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Mochnate 41/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opiki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Malinowa 8/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Malinowa 8/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opiki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Kołłątaja 6/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Kołłątaja 6/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina wiejska

Białowieska 27 c/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

3 Maja 42/14

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

Kleszczelowska 1/

17-200 Bielsk Podlaski

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

3 Maja 18/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Pszeniczna 2/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Pszeniczna 2/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Białystok – gmina miejska

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ZDP w Hajnówce

Prosta 4/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina wiejska

Batorego 44/15/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Batorego 44/15/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Zakład Pomocy Doraźnej w Hajnówce

Prosta 4/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina wiejska

Ogińskiego 9/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Ogińskiego 9/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Ogińskiego 9/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Ogińskiego 9/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

SP ZOZ w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Białystok

Hajnówka – gmina miejska

3 Maja 59/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opiki Zdrowotnej w Hajnówce Poradnia Rehabilitacyjna

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Lipowa 184/19/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina wiejska

Lipowa 184/19/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina wiejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyny Rodzinnej w Bielsku Podlaskim

ul. Jagiellońska 2/

17-200 Bielsk Podlaski

Bielsk Podlaski – gmina miejska

Dział Opieki Ambulatoryjnej

ul. Doc. Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

SP ZOZ w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

SP ZOZ w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Sosnowa 5/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina wiejska

Sosnowa 5/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina wiejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opiki Zdrowotnej w Hajnówce ; Poradnia Rehabilitacyjna

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Stomatologia Natalia Zofia Bołtromiuk

ul. 3 Maja 59/

17-200 Hajnówka Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,, Dentom „

Józefa Piłsudskiego 10/

17-200 Hajnówka

Białowieża – gmina wiejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Doc.Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

ul. Armii Krajowej 10/35

17-200 Hajnówka Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Natalia Zofia Bołtromiuk

ul. 3 Maja 59/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Stomatologia Natalia Zofia Bołtromiuk

ul. 3 Maja 59/

17-200 Hajnówka Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Lipowa 190/

17-200 Hajnówka

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9/

17-200 Hajnówka

Hajnówka – gmina miejska