Opublikowano

Kod 15-471 Białystok lista podmiotów medycznych

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA

Fabryczna 27 A/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

ul. Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

ul. Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

ul. Fabryczna 27/

15-471 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

ul. Fabryczna 27/

15-471 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

ul. Fabryczna 27/

15-471 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białymstoku

ul. Fabryczna 27/

15-471 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

ul. Fabryczna 27/

15-471 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ul. Fabryczna 27/

15-471 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ul. Fabryczna 27/

15-471 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

Centrum Dializ Fresenius

ul. Fabryczna 27/

15-471 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku Oddział Chirurgii Onkologicznej , Poradnia Ginekologiczna

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku Oddział Chirurgii Onkologicznej , Poradnia Ginekologiczna

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

SP ZOZ MSW w Białymstoku

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

SP ZOZ MSW

ul. Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ul. Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

ul. Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

SP ZOZ MSW w Białymstoku

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

SP ZOZ MSW w Białymstoku

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ul. Fabryczna 27/

15-471 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ul. Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Aleja Józefa Piłsudskiego 11/

15-471 Białystok Białystok

Łomża – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

ul. Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

SPZOZ MSW w Białymstoku

ul. Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

SPZOZ MSW w Białymstoku

ul. Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

SPZOZ MSW w Białymstoku

ul. Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

SPZOZ MSW w Białymstoku

ul. Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ul. Fabryczna 27/

15-471 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Fabryczna 27/

15-471 Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administarcji w Białymstoku

ul. Fabryczna 27/

15-471 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku

ul. Fabryczna 27/

15-471 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

Opublikowano

Kod 15-464 Białystok lista podmiotów medycznych

NZOZ Centrum Ginekologii, Endokrynologii i Medycyny Rozrodu ARTEMIDA Sp. Partnerska Lekarzy

Włókiennicza 9 B/U

15-464 Białystok

Białystok – gmina miejska

NZOZ Centrum Ginekologii, Endokrynologii i Medycyny Rozrodu ARTEMIDA Sp. Partnerska Lekarzy

Włókiennicza 9 B/U

15-464 Białystok

Białystok – gmina miejska

Centrum Ginekologii , Endokrynologii i Medycyny Rozrodu ARTEMIDA Domitrz i partnerzy sp.jawna

Włókiennicza 9/9/

15-464 Białystok

Białystok – gmina miejska

Artemida Sp.p. Centrum Ginekologii Endokrynologii i Medycyny Rozrodu

ul. Włókiennicza 9B/U/

15-464 Białystok

Białystok – gmina miejska

Centrum Ginekologii , Endokrynologii i Medycyny Rozrodu ARTEMIDA

Włókiennicza 9B/U/

15-464 Białystok

Białystok – gmina miejska

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,, Artemida „

Włókiennicza 9B/U/

15-464 Białystok

Białystok – gmina miejska

Włókiennicza 17/36

15-464 Białystok

Białystok – gmina miejska

Włókiennicza 17/36

15-464 Białystok

Białystok – gmina miejska

Włókiennicza 9/1 A,B/

15-464 Białystok

Włókiennicza 17/9/

15-464 Białystok

Włókiennicza 17/9/

15-464 Białystok

Artemida Sp.p.Centrum Ginekologii , Endokrynologii i Medycyny Rozrodu

Włókiennicza 9B/U/

15-464 Białystok

Białystok – gmina miejska

Centrum Ginekologii , Endokrynologii i Medycyny Rozrodu ARTEMIDA

Włókiennicza 9B/U/

15-464 Białystok

Białystok – gmina miejska

Kontakt Kontakt NZOZ Artemida – Centrum Ginekologii, Edokrynologii i Medycyny Rozrodu Domitrz i Partnerzy Spółka Partnerska Lekarzy

Włókiennicza 9B/U

15-464 Białystok

Białystok – gmina miejska

NZOZ Centrum Ginekologii, Endokrynologii i Medycyny Rozrodu ARTEMIDA Sp. Partnerska Lekarzy

Włókiennicza 9 B/U

15-464 Białystok

Białystok – gmina miejska

,, ARTEMIDA ” Centrum Ginekologii Endokrynologii Medycyny Rozrodu Domitrz i Partnerzy Sp. Partnerska Lekarzy

ul. Włókiennicza 9B/4

15-464 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji

Włókiennicza 4/

15-464 Białystok

Białystok – gmina miejska

Etap Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych

ul. Włókiennicza 7/

15-464 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

Opublikowano

Kod 15-461 Białystok lista podmiotów medycznych

Waryńskiego Ludwika 6/5

15-461 Białystok

Białystok – gmina miejska

Waryńskiego Ludwika 6/5

15-461 Białystok

Waryńskiego Ludwika 6/8

15-461 Białystok

Białystok – gmina miejska

ul. Ludwika Waryńskiego 4/13

15-461 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

ul. Ludwika Waryńskiego 6/8

15-461 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

Waryńskiego Ludwika 6/7

15-461 Białystok

Białystok – gmina miejska

Waryńskiego Ludwika 6/10/

15-461 Białystok

Waryńskiego Ludwika 6/15

15-461 Białystok

Białystok – gmina miejska

WARYŃSKIEGO 6/17

15-461 BIAŁYSTOK

Białystok – gmina miejska

ul. Słonimska 15/1/31A

15-461 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

Waryńskiego Ludwika 6/17

15-461 Białystok

Opublikowano

Kod 15-453 Białystok lista podmiotów medycznych

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP

ul. Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Eskulap

ul. Nowy Świat 11C/

15-453 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP

Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 11 c/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

LEKARSKA SPECJALISTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY „ESKULAP”

Nowy Świat 11 C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 11C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP

Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 11 C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 11C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy „ESKULAP”

Nowy Świat 11 C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP

Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Eskulap

ul. Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 11 C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 11 C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP

Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

LEKARSKA SPECJALISTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY „ESKULAP”

Nowy Świat 11 C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Eskulap

Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

LEKARSKA SPECJALISTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY „ESKULAP”

Nowy Świat 11 C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Eskulap

ul. Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP

Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Eskulap

ul. Nowy Świat 11C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spoldzielnia Pracy ,, Eskulap „

ul. Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP

ul. Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

ul. Nowy Świat 10/4

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP

ul. Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Społdzielnia Pracy Eskulap

ul. Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Eskulap

ul. Nowy Świat 11C/

15-453 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Eskulap

ul. Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

Dermal Clinic

ul. Nowy Świat 17/5/

15-453 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP

Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ,, Eskulap „

ul. Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Eskulap

Nowy Świat 11/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP

ul. Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Eskulap

ul. Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Eskulap

ul. Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP

ul. Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 11C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 11 C/30

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 11 C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP

Nowy Świat 11C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 11C/lok.32

15-453 Białystok

Nowy Świat 11 C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 11 C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 11 C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

LEKARSKA SPECJALISTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY „ESKULAP”

Nowy Świat 11 C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

LEKARSKA SPECJALISTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY „ESKULAP”

Nowy Świat 11 C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy „ESKULAP”

Nowy Świat 11 C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP

Białówny 9/1/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 10/4/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

NOWY ŚWIAT 11/C

15-453 BIAŁYSTOK

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 11A/1 i 1A

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP

Nowy Świat 11C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 11C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 11 C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP

ul. Nowy Świat 11C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP

Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 11C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 11 C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

ul. Nowy Świat 11C/

15-453 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

LEKARSKA SPECJALISTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY „ESKULAP”

Nowy Świat 11 C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Eskulap

Nowy Świat 11C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 11C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Eskulap

Nowy Świat 11C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 11C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Eskulap

Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 11C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Eskulap

Nowy Świat 11C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

NZOZ „Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza” Dr Krzysztof Arciszewski

Zamenhofa 19/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Eskulap w Bialymstoku

ul. Nowy Świat 11 C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Eskulap

Nowy Świat 11 C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP

Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Eskulap

ul. Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Eskulap

Nowy Świat 2C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 11 C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 11 C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP

Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

LEKARSKA SPECJALISTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY „ESKULAP”

Białówny 9/2/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 11 C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Eskulap

Nowy Świat 11 C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 11 C/

15-453 Białystok

Nowy Świat 11 C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP

Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

LEKARSKA SPECJALISTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY „ESKULAP”

Nowy Świat 11 c/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 11C/

15-453 Białystok

Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Eskulap Przychodnia Nr 1

Nowy Świat 11 c/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 11 C/19

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP

Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Dermal Specjalistyczny Ośrodek Dermatologiczny

ul. Nowy Świat 17/5/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP

Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy „ESKULAP”

dr Ireny Białówny 9/1/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Eskulap

Nowy Świat 11 C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP

Nowy Świat 11C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Eskulap

Nowy Świat 11C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

LEKARSKA SPECJALISTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY „ESKULAP”

Nowy Świat 11 C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

LEKARSKA SPECJALISTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY „ESKULAP”

Nowy Świat 11 C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

CENTRUM DIAGNOSTYKI I LECZENIA JASKRY

Nowy Świat 11 A/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

LEKARSKA SPECJALISTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY „ESKULAP”

Nowy Świat 11 C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 10/4

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

LEKARSKA SPECJALISTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY „ESKULAP”

Nowy Świat 11 C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Radiologii Eko-Rent Sp. jawna

ul. Nowy Świat 11C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP

ul. Nowy Świat 11C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP

ul. Icchoka Malmeda 6/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ,, Eskulap „

ul. Nowy Świat 11C/

15-453 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP

Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP

Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Spółdzielczy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „ESKULAP”

ul. Nowy Świat 11C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Spółdzielczy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „ESKULAP”

ul. Nowy Świat 11C/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Nowy Świat 11 C/6

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP

Nowy Świat 11c/

15-453 Białystok

Białystok – gmina miejska

Lekarska spwecjalistyczna Spółdzielnia Pracy Eskulap

ul. Nowy Świat 11C/

15-453 Białystok Białystok

Białystok – gmina miejska

Opublikowano

Kod 15-459 Białystok lista podmiotów medycznych

Częstochowska 16/2

15-459 Białystok

Białystok – gmina miejska

Częstochowska 16/2

15-459 Białystok

Białystok – gmina miejska

Częstochowska 16/16

15-459 Białystok

Częstochowska 16/16

15-459 Białystok

Białystok – gmina miejska

Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczno-Lekarska E. i B. Falkowscy

Częstochowska 18/

15-459 Białystok

Białystok – gmina miejska