Opublikowano

Kod 06-212 Krasnosielc lista podmiotów medycznych

Przychodnia Lekarska „EMED” Ewa T. Jastrzębska, Wacław T. Jastrzębski

ul. Mostowa 11/

06-212 Krasnosielc

Krasnosielc – gmina wiejska

Przychodnia Lekarska EMED

Mostowa 11/

06-212 Krasnosielc

Krasnosielc – gmina wiejska

Biernacka 22/

06-212 Krasnosielc

Krasnosielc – gmina wiejska

NZOZ Poradnia MEDICUS Dariusz Kossakowski

42/

06-212 Drążdżewo

Krasnosielc – gmina wiejska

Łazy 3/

06-212 Krasnosielc

Krasnosielc – gmina wiejska

Łazy 3/

06-212 Krasnosielc

Krasnosielc – gmina wiejska

S.C Przychodnia Lekarska „EMED”

ul. Mostowa 11/

06-212 Krasnosielc

Krasnosielc – gmina wiejska

Przychodnia Lekarska „EMED” Ewa T. Jastrzębska, Wacław T. Jastrzębski

ul. Mostowa 11/

06-212 Krasnosielc

Krasnosielc – gmina wiejska

Opublikowano

Kod 06-200 Maków Mazowiecki lista podmiotów medycznych

Witosa 6/12

06-200 Maków Mazowiecka

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Witosa 6/12

06-200 Maków Mazowiecka

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Mickiewicza 10/10

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZO-ZZLOiZ Maków Mazowiecki

Witosa 2/

06-200 Karniewo

Karniewo – gmina wiejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim – Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ W Makowie Mazowieckim

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim – Stacjonarne Świadczenia Zdrowotne

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ ZZLOiZ

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Wspólna 6/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim – Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Przychodnia Specjalistyczna IMED

ul. gen. Pułaskiego 48/6

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim – Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

PRZYCHODNIA LEKARSKA

ul. Polna 1/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

ul. Wierzbowa 18/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

ul. 1 Maja 9/23

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim – Stacjonarne Świadczenia Zdrowotne

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

ul. Jesionowa 20/

06-200 Maków Mazowiecki Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim – Stacjonarne Świadczenia Zdrowotne

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Henryka Sienkiewicza 13/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

ZZLOi Z im. Duńskiego Czerwonego Krzyża

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

ul. Polna 41/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Polna 1/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Polna 63/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Witosa 4/16

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Moniuszki 54/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Maków Mazowiecki

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Ciechanowska 18/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Od Alkoholu

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZZLOiZ

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ ZZLOiZ

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Konstytucji 3 Maja 8/

06-200 Maków Mazowiecka

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Witosa 6/8

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

ul. Kościelna 5/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecka

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Polna 1/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Sienkiewicza 14/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ ZZLOiZ

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Grabowa 19/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ w Makowie Mazowieckim

W. Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SP ZOZ

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Witosa 6/1

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Sienkiewicza 16/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Czesława Miłosza 11/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Czesława Miłosza 11/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Przychodnia Medycyny Rodzinnej

Kopernika 3/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SP ZOZ 22

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Spółdzielcza 4/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Spółdzielcza 4/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

NZOZ Ewa Walewska

Spółdzielcza 4/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Witosa 6/30

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Witosa 6/30

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ ZZ Maków Mazowiecki

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej i Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego w Makowie Mazowieckim

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Witosa 6/5

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Witosa 6/5

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Witosa 6/28

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Witosa 6/28

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

B. Prusa 16/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

B. Prusa 16/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Królowej Jadwigi 12 /

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Królowej Jadwigi 12/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ Zespół Zakładów Lecznictwa Zamkniętego i Otwartego

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Sportowa 21/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SP ZOZ ZLZiO w Makowie Maz.

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

ul. Wincentego Witosa 2/2A

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ ZZ LOiZ im. Duńskiego Czerwonego Krzyża

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Sienkiewicza 14/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SP ZOZ w Pułtusku

Kwiatkowskiego 19/

06-200 Pułtusk

Pułtusk – miasto

Ciechanowska 3e/43

06-200 Maków Mazowiecka

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Ciechanowska 3e/43

06-200 Maków Mazowiecka

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ ZZ MAKÓW

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ Maków Mazowiecki

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ w Makowie Makowieckim

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ Maków Mazowiecki

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Witosa 6/27

06-200 Maków Mazowiecka

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Witosa 6/27

06-200 Maków Mazowiecka

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ Maków Mazowiecki

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZZZ

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

W. Witosa 6/23

06-200 Maków Mazowiecka

Maków Mazowiecki – gmina miejska

W. Witosa 6/23

06-200 Maków Mazowiecka

Maków Mazowiecki – gmina miejska

W. Witosa 6/16

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

W. Witosa 6/16

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Witosa 6/25

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Witosa 6/25

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Mieszka I 8/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Ciechanowska 3 J/16

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Ciechanowska 3 J/16

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Moniuszki 54/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Gałczyńskiego 10/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Gałczyńskiego 10/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ Maków Mazowiecki

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ ZZLOiZ im. Duńskiego Czerwonego Krzyża

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ ZZLOZ

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ ZZ

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Witosa 4/18

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Witosa 4/18

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Królowej Jadwigi 9/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZZZ Maków Mazowiecki

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ-ZZLO i Z im.Duńskiego Czerwonego Krzyża

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ ZZ Maków Mazowiecki

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Ciechanowska 18/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SP ZOZ ZZLOiZ im. Duńskiego Czerwonego Krzyża

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Duńskiego Czerwonego Krzyża 9/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Duńskiego Czerwonego Krzyża 9/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ ZZ Maków Mazowiecki

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ ZZLO i Z im. Duńskiego Czerwonego Krzyża

Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ Maków Mazowiecki

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

PRAKTYKA LEKARSKA CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA MICHAŁ SZAŁWIŃSKI

gen. Pułaskiego 2e/1

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

ul. Adama Mickiewicza 27 B/9

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

ul. gen. Pułaskiego 2e/18

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ ZZLiZ

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Pułtusk – obszar wiejski

SPZOZ-ZLOi Z im. Duńskiego Czerwonego Krzyża

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Wincentego Witosa 7a/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ w Makowie Mazowieckim

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Stanisława Moniuszki 73/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Stanisława Moniuszki 73/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ ZZLOiZ im. Duńskiego Czerwonego Krzyża

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotne – Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

17 C/

06-200 Budzyno Bolki

Czerwonka – gmina wiejska

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SP ZOZ Zespól Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ-ZZLOiZ im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SPZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim

Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ- ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO I ZAMKNIĘTEGO IM. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W MAKOWIE MAZOWIECKIM

ul. Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim – Stacjonarne Świadczenia Zdrowotne

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim – Stacjonarne Świadczenia Zdrowotne

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim – Stacjonarne Świadczenia Zdrowotne

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim – Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim – Stacjonarne Świadczenia Zdrowotne

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim – Stacjonarne Świadczenia Zdrowotne

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim – Stacjonarne Świadczenia Zdrowotne

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

ul. Ciechanowska 18/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim – Stacjonarne Świadczenia Zdrowotne

ul. Wincentego Witosa 2/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

ul. Zachodnia 20/

06-200 Maków Mazowiecki Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

ul. Zachodnia 20/

06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki – gmina miejska

Opublikowano

Kod 06-210 Płoniawy-Bramura lista podmiotów medycznych

Bramura 82/

06-210 Płoniawy

Płoniawy-Bramura – gmina wiejska

82/

06-210 Płoniawy-Bramura

Płoniawy-Bramura – gmina wiejska

Przychodnie Lekarska Remedium Agnieszka Kempisty i Andrzej Kempisty

Bramura 82/

06-210 Płoniawy-Bramura

Płoniawy-Bramura – gmina wiejska

82/

06-210 Płoniawy Bramura

Płoniawy-Bramura – gmina wiejska

82/

06-210 Płoniawy-Bramura

Płoniawy-Bramura – gmina wiejska

Opublikowano

Kod 06-130 Nasielsk lista podmiotów medycznych

Wiśniowa 11/

06-130 Nasielsk

Kościuszki 7/

06-130 Nasielsk

Nasielsk – miasto

Młynarska 2/

06-130 Nasielsk

Warszawska 38a/

06-130 Nasielsk

Nasielsk – miasto

Ogrodowa 2/

06-130 Nasielsk

Nasielsk – miasto

Warszawska 38 A/

06-130 Nasielsk

Nasielsk – miasto

Warszawska 13/

06-130 Nasielsk

Nasielsk – miasto

Opublikowano

Kod 06-150 Wyrzyki lista podmiotów medycznych

Zwycięstwa 30/1

06-150 Świercze

Świercze – gmina wiejska

Zwycięstwa 30/1

06-150 Świercze

Świercze – gmina wiejska

ul. Pułtuska 27/

06-150 Świercze

Świercze – gmina wiejska

ul. Pułtuska 27/

06-150 Świercze

Świercze – gmina wiejska

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zwycięstwa 30/

06-150 Świercze

Świercze – gmina wiejska

23/

06-150 Świercze Wyrzyki

Świercze – gmina wiejska