Opublikowano

Kod 42-463 Mierzęcice lista podmiotów medycznych

Osiedle 41/1/

42-463 Mierzęcice

Mierzęcice – gmina wiejska

Osiedle 31/12

42-463 Mierzęcice

Mierzęcice – gmina wiejska

Osiedle 31/12/

42-463 Mierzęcice

Mierzęcice – gmina wiejska

Osiedle 31/12/

42-463 Mierzęcice

Mierzęcice – gmina wiejska

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Oddział chirurgii ogólnej

Osiedle 31/12

42-463 Mierzęcice

Mierzęcice – gmina wiejska

NZOZ SZPITAL IM.DR B.HAGERA W TARNOWSKICH GÓRACH – STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA SZPITALNE

Osiedle 83/30

42-463 Mierzęcice

Mierzęcice – gmina wiejska

Osiedle 41/1/

42-463 Mierzęcice

Mierzęcice – gmina wiejska

Osiedle 31/12

42-463 Mierzęcice

Mierzęcice – gmina wiejska

Osiedle 31/12/

42-463 Mierzęcice

Mierzęcice – gmina wiejska

Osiedle 31/12/

42-463 Mierzęcice

Mierzęcice – gmina wiejska

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Oddział chirurgii ogólnej

Osiedle 31/12

42-463 Mierzęcice

Mierzęcice – gmina wiejska

NZOZ SZPITAL IM.DR B.HAGERA W TARNOWSKICH GÓRACH – STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA SZPITALNE

Osiedle 83/30

42-463 Mierzęcice

Mierzęcice – gmina wiejska